PSD2 u bram. Czy dyrektywa stanowi zagrożenie dla polskiego rynku finansowego?

PSD2 u bram. Czy dyrektywa stanowi zagrożenie dla polskiego rynku finansowego?

Dyrektywa PSD2 14 września weszła w etap faktycznej realizacji. Celem wdrożenia nowych regulacji jest wyrównanie szans na rynku finansowym i otworzenie go na podmioty niebankowe. Pojawiają się głosy ostrzegające przed zmianami w bankowości elektronicznej, powrotem screenscrapingu, zdominowaniem rynku przez podmioty GAFA czy stratami emitentów, jako bezpośrednimi, negatywnymi konsekwencjami PSD2. Krzysztof Przybysz, CEO LOANDO Group wypowiedział się w tej kwestii dla Spidersweb.pl. W jego opinii obawy są raczej przesadzone, a przyszłość wcale nie rysuje się w aż tak czarnych barwach.

Europejska dyrektywa oficjalnie weszła w życie już 13 stycznia. Do czasu wkroczenia w etap wdrożeniowy, jest ona sukcesywnie przystosowywana do obowiązującego prawa i lokalnych uwarunkowań w poszczególnych krajach UE. Najważniejszą zmianą, jaką przyniesie PSD2 będzie otwarcie rynku finansowego na obecność tzw. “podmiotów trzecich” (TPP) i dopuszczenie ich do obszarów do tej pory zarezerwowanych dla banków, jak np. wgląd w rachunki bankowe swoich klientów. Niektórzy obserwatorzy uważają, że ustawa niesie ze sobą szereg zagrożeń, które negatywnie odbiją się na rynku i samych konsumentach. Czy faktycznie jest się czego obawiać?

– PSD2 posiada szereg zapisów pozwalających wyrównać szanse między podmiotami trzecimi a emitentami kart bankomatowych i kredytowych. Banki oraz TPP będą musiały umożliwić klientowi uzyskanie chargebacku, w przypadku wystąpienia niepożądanego przelewu. W tego typu operacjach podmiotami pośredniczącymi będą operatorzy kart. Możliwość pozyskania prowizji wynagrodzi utratę części pośrednictw przy przelewach – przekonuje Krzysztof Przybysz z LOANDO Group (właściciel Loando.pl i pozyczkaportal.pl). – Zagrożenie ze strony GAFA nie jest szczególnie realne dla polskich banków i rodzimych podmiotów sprzedających usługi finansowe. Wejście w życie PSD2 nie spowoduje nadmiernie dynamicznych zmian w strukturze rynku, a zbudowanie dominacji nawet przez takie molochy jak Facebook czy Google nie zajdzie przecież w kilka miesięcy. Tworzony sukcesywnie monopol GAFA, którego obawiają się obecnie bankowcy może być zatrzymany poprzez zacieśnienie współpracy z fintechami, które dostarczą im innowacyjne instrumenty, know-how operacyjny czy chociażby ulepszony UX – nie ma wątpliwości Krzysztof Przybysz.

– Regulacje PSD2 i obowiązek silnego uwierzytelniania uniemożliwią dostawcom zewnętrznym podanie się za posiadacza konkretnego rachunku. Taka metoda zabezpieczenia danych będzie chronić użytkowników przed niechcianym profilowaniem i poddawaniem analizie ich preferencji zakupowych czy stylu korzystania ze środków finansowych. Technicznie nie jest więc możliwy powrót screen scrapingu w dawnej formie, odrzuconej przez Komisję Nadzoru Finansowego – potwierdza CEO LOANDO Group.