Grupa LOANDO w artykule dla Rzeczpospolitej

Grupa LOANDO w artykule dla Rzeczpospolitej

Jak wynika z badań BIK oraz Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych, coraz więcej Polaków nie uważa sumiennego regulowania zobowiązń finansowych za swój moralny obowiązek. Nie dotyczy to natomiast pożyczkodawców online, wśród których spłacalność zobowiązań bliska jest europejskim standardom Eurostatu. Zjawisko to skomentował Krzysztof Przybysz w artykule dla Reczpospolitej. 

Zgodnie z badaniami BIK i BIG InfoMonitor, aż 2,79 mln Polaków zalega ze spłatą zaległości, jednak tendencja ta zdaje się nie dotyczyć klientów korzystających z usług internetowych firm pożyczkowych. Zgodnie z wyliczeniami loando.pl, rokrocznie wzrasta liczba pożyczkobiorców oddających pieniądze na czas. W 2018r. odsetek ten 83 proc., natomiast w tym roku wskaźnik zatrzymał się na poziomie 86 proc.

Spłacalność długów przez osoby korzystające z naszych ofert pożyczkowych jest na bardzo dobrym poziomie, stale rośnie i zbliża się do najwyższych europejskich standardów. Nasi klienci przełamują stereotyp wiecznie zapożyczonego Polaka, nienadążającego ze spłatą zobowiązań – komentuje Krzysztof Przybysz, CEO w Grupie LOANDO.