Tymon Zastrzeżyński z komentarzem dla FXMAG

Tymon Zastrzeżyński z komentarzem dla FXMAG

Ponad dwa lata temu zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa PSD2 dotycząca usług płatniczych. Umożliwiła ona stosowanie rozwiązań otwartej bankowości. Podmioty trzecie na określonych warunkach zyskały opcję dostępu do informacji takich jak dane z rachunku bankowego, które były dotychczas zarezerwowane dla banków. Temat na łamach portalu FXMAG skomentował Tymon Zastrzeżyński, Co-founder LOANDO Group. 

Użyteczność rozwiązań otwartej bankowości w sektorze pożyczkowym wykracza poza weryfikację klientów i proces decyzyjny. Pożyczkodawcy mogą skorzystać także na możliwościach, jakie daje open banking w obszarze marketingu i sprzedaży. Dostęp do informacji z rachunku bankowego klienta pozwala lepiej poznać jego potrzeby i dobrać ofertę indywidualnie. Ponadto gromadzenie i analizowanie danych o konsumentach pomaga w prowadzeniu skuteczniejszych działań reklamowych”.

”Firmy pożyczkowe po niesprzyjającym 2020 r. oczekują rozwiązań wspomagających powrót do dawnej skali działania. Narzędzia dostępne w ramach otwartej bankowość mogą być pomocne w tym zakresie. Pozwalają łatwo i szybko zweryfikować klienta, a także przygotować jego pełniejszy profil. Dzięki temu pożyczkodawcy mogą lepiej zarządzać ryzykiem kredytowym. Co więcej, proces decyzyjny oparty o wykorzystanie danych z rachunku bankowego może zostać poddany automatyzacji. Przyspiesza to wydanie decyzji o udzieleniu finansowania i pozwala rozpatrzyć większą liczbę wniosków” – dodaje.

Artykuł dostępny pod linkiem: kliknij tutaj