Loando.pl Patronem Medialnym X Kongresu Sektora Pożyczkowego

Loando.pl Patronem Medialnym X Kongresu Sektora Pożyczkowego

Loando.pl zostało Patronem Medialnym X Kongresu Sektora Pożyczkowego. Podczas wydarzenia prelegenci i uczestnicy dyskusji postarają się odpowiedzieć na pytanie o kierunki rozwoju sektora pożyczkowego w post-pandemicznej rzeczywistości. Tematy jakie zostaną poruszone w prelekcjach i podczas rozmów dotyczą m.in. rewizji regulacji prawnych o kredycie konsumenckim i innych istotnych zmian legislacyjnych, aktualnego stanu rynku, funkcjonowania instytucji pożyczkowych w nowej rzeczywistości i zmian w profilu klientów ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń Y, Z, Alfa.

Tematy wystąpień:

  • Rewizja Dyrektywy o kredycie konsumenckim – Quo vadis rynku pożyczkowy?
  • Obraz rynku pożyczkowego z wielu perspektyw
  • Kierunki ewolucji rynku pożyczkowego w dobie pandemii
  • Profil klienta firm pożyczkowych – pokolenie Y, Z, Alfa

Ostatnią część poprzedzą 15 i 20 minutowe prelekcje:

  • N.E.O.S – openbanking dla sektora pożyczkowego – Jolanta Pytel, Senior Key Account Manager, CRIF Sp.z o.o.
  • Istotne zmiany legislacyjne na rynku pożyczkowym – Marcin Czugan, Prezes Zarządu, ZPF

Więcej informacji: kliknij TUTAJ