Lendtechy – nowa kultura kredytowania

Lendtechy – nowa kultura kredytowania

Zgodnie z danymi BIK i KPF, Polacy nie uznają sumiennego spłacania długów za swój obowiązek moralny. Rokrocznie wzrasta również odsetek osób zadłużonych, jednak problem ten nie dotyka osób korzystających z usług pożyczkodawców online. Sektor ten, zgodnie z wyliczeniami Grupy LOANDO, rokrocznie odnotowuje wzrost odsetka konsumentów spłacających swe zobowiązania w czasie i jest bliski zrównaniu z europejskim standardem. Więcej na ten temat opowiedział Krzysztof Przybysz, CEO w Grupie LOANDO w artykule dla miesięcznika finansowego BANK. 

Sektor pożyczek online, czyli tzw. lendtechy tworzą zupełnie nową kulturę kredytowania w Polsce. Eksperci Grupy LOANDO przekonują, że jeśli zależy nam na podniesieniu ogólnego poziomu moralności finansowej Polaków, warto dbać i rozwijać ten obszar gospodarki. 

Najwyższym poziomem akceptacji społecznej cieszą się zachowania niemoralne związane z nierzetelnym spłacaniem zobowiązań. Ponad połowa Polaków nie potępia tego typu wykroczeń i uważa je za nieszkodliwe. Potrzebujemy gruntownej zmiany mentalności, a w tej może pomóc nam sektor lendtechowy, którego klienci są modelowym przykładem prawidłowej postawy przy spłacaniu długów. Jestem przekonany, że tego typu zmiana w myśleniu pociągnie za sobą zanik akceptacji dla pozostałych nieuczciwych zachowań finansowych, takich jak posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, w celu wyłudzenia kredytu czy zawyżanie wartości poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie – komentuje Krzysztof Przybysz, CEO w Grupie LOANDO.

Więcej: kliknij tutaj