Geneza fintechu na forbes.pl

Geneza fintechu na forbes.pl

Krzysztof Przybysz, CEO w Grupie LOANDO nakreślił genezę branży technologii finansowych na łamach portalu forbes.pl. Poruszył kwestie takie jak wielki kryzys finansowy z lat 2007-2009. Wykazał również istnienie dwóch epok: przed i po fintechowej ekspansji. Zwrócił uwagę na technologiczne podłoże, które umożliwiło innowacjom finansowym wejście na rynek.

 

W obszernym artykule przeczytamy również o tym, w jaki sposób idealna koniunktura zakończyła erę dominacji banków. Krzysztof Przybysz doszukuje się przewagi fintechów nad tradycyjną bankowością w łatwym dostępie do Internetu i zapleczu technologicznym, bez którego fintechy nie miałyby możliwości bytu.

Fintechy stały się pierwszą godną konkurencją dla banków dzięki rozwojowi technologii i popularyzacji sieci. Ich potencjał został szybko zauważony, dzięki czemu kolejne instytucje zaczęły lokować w branżę coraz więcej kapitału. – komentuje Krzysztof Przybysz, CEO w Grupie LOANDO.

Więcej informacji: kliknij tutaj